Vztahové problémy

Vztahové problémy


Pokud máte vztahové problémy a chcete daný vztah zachránit, rozhodně se dá něco dělat. Pokud ale daný vztah zachránit nechcete, protože už to došlo tak daleko, že máte k druhé osobě odpor, bude vhodné se rozejít.

Je mnoho párů, které jsou spolu kolikrát jen kvůli tomu, aby jejich dÄ›ti mÄ›ly rodiÄe a vyrůstaly v takovém prostÅ™edí, v jakém je vhodné vyrůstat.

Jestliže je to ale ve vaÅ¡em vztahu Å¡patné, bylo by pro vÅ¡echny daleko lepší, pokud byste Å¡li od sebe. DÄ›ti urÄitÄ› pochopí, že ÄlovÄ›k nemůže fungovat s nÄ›kým, s kým si už nerozumí.

dva lidé

Je potřeba, aby se k sobě lidé chovali slušně a pokud už se tak k sobě dva lidé nechovají, nadávají si, hádají se, pak to rozhodně není dobré pro nikoho.

Mnoho párů se snaží dělat to, že se snaží nehádat před dětmi, protože je to rozhodně může do budoucna ovlivnit. Jsou ale i páry, které to neřeší a hádají se kdykoliv a kdekoliv. Věřte, že se na vašich dětech něco takového rozhodně projeví a je dost možné, že je to do budoucna velmi ovlivní a to zejména, co se týká vztahů.

RodiÄe si kolikrát myslí, že se jimi dÄ›ti nebudou inspirovat. Pravda je ale taková, že je tomu pÅ™esnÄ› naopak. Najdou se dÄ›ti, které mají zášť k chování rodiÄů a tak si z toho vezmou příklad, že by se tak chovat nikdy nemÄ›ly, ale najdou se i takové, které budou mít pocit, že je nÄ›co takového normální a do budoucna je to opravdu hodnÄ› ovlivní.

voda a oheň

Pokud bude mít nÄ›kdy vaÅ¡e dítÄ› problém se vztahy, bude to pravdÄ›podobnÄ› tím, že si myslí, že urÄité vÄ›ci jsou normální i když normální rozhodnÄ› nejsou.

Každé dítÄ› je vychováváno jinak a nÄ›kdy není jednoduché najít poloviÄku, se kterou si bude například vaÅ¡e dítÄ› rozumÄ›t.

To, co jako rodiÄe dÄ›láte, rozhodnÄ› pÅ™enášíte na své dÄ›ti. Dejte si proto pozor, jak se chováte, aby vaÅ¡e dítÄ› jednou nemÄ›lo kvůli vám a vaší výchovÄ› problémy. Může to mnoho vÄ›cí ovlivnit.

Jestliže si už s partnerem nerozumíte, je dobré to řešit mimo přítomnost vašich dětí a přijít na rozumné řešení dané situace.