Společnost a drby

Společnost a drby


Pokud má mnoho lidí nÄ›co rádo, jsou to drby a pomluvy. RozhodnÄ› najdete spoustu lidí, kteří jsou velmi rádi za to, pokud si mohou poslechnout nÄ›jaké drby a pomluvy, a to například na ÄlovÄ›ka, kterého nemají rádi. RozhodnÄ› je mnoho lidí, kterým udÄ›lá radost, pokud slyší, že se ÄlovÄ›ku, kterého moc nemusí, nedaří. Bohužel lidé jsou Å¡kodolibí, a tak mají skuteÄnÄ› radost, pokud se nÄ›komu, koho nemusí, nedaří. Najdeme mnoho lidí, kteří to mají tak, že si jdou spoleÄnÄ› nÄ›kam sednout a po celou dobu to vypadá tak, že druhé pomlouvají a o sobÄ› a o tom, co je u nich nového, si ani nepoví. Pokud se nÄ›co šíří opravdu rychle, jsou to drby.

ÄtyÅ™i nohy

VÄ›ci, které nejsou pravda, se kolikrát mohou dostat i k lidem, u kterých bychom to neÄekali. Je dost možné, že právÄ› tito lidé budou daným vÄ›cem věřit a to proto, že není nikdo, kdo by jim to vyvrátil. Ve výsledku to tedy může dopadnout tak, že se na ÄlovÄ›ka budou jiní lidé dívat tak nÄ›jak zvláštnÄ› a daný ÄlovÄ›k nebude vůbec vÄ›dÄ›t, Äím to je. Bohužel je dneÅ¡ní spoleÄnost taková, jaká je. Lidé si navzájem snaží uÅ¡kodit místo toho, aby si navzájem pomáhali. Pokud by si lidé navzájem pomáhali, udÄ›lali by daleko lépe místo pomlouvání a házení Å¡píny na druhé. Dříve to takové rozhodnÄ› nebylo. Dříve si lidé snažili pomoci, jak jen to Å¡lo. Bohužel dnes je to úplnÄ› o nÄ›Äem jiném a lidé se snaží vypadat co možná nejlépe.

dva lidé

UrÄitÄ› by nebylo Å¡patné, pokud by se nad sebou lidé zamysleli. To, že například uvidíte, že na muže pÅ™ed prací Äeká nÄ›jaká žena ihned nemusí znamenat, že je to jeho milenka, pokud má daný muž manželku. Může se klidnÄ› jednat o nÄ›jakého příbuzného, jako je například sestra, sestÅ™enice apod. Vznikne z toho ale hned drb, že má daný muž milenku a může se to klidnÄ› dostat k ženÄ› daného muže. Velmi danému páru nÄ›Äím takovým může ÄlovÄ›k uÅ¡kodit, a to jen proto, že se nezeptal daného muže, kdo daná žena byla. Lidé by se nad sebou mÄ›li zamyslet, a to nejlépe jeÅ¡tÄ› dříve, než ze sebe nÄ›co vypustí.