Můžeme na sběratelství vydělat?

Můžeme na sběratelství vydělat?


Není pochyb o tom, že sbÄ›ratelství je jedním z nejoblíbenÄ›jších koníÄků. Výhodou je, že sbírat lze prakticky cokoliv, podle toho, co konkrétnÄ› nás zajímá. Nemusí to být pouze známky, známe také různé sbÄ›ratelské kartiÄky, modely automobilů, koní Äi například hraÄky z Kinder vajíÄek. VÄ›tÅ¡inou pak chceme, aby naÅ¡e sbírka byla co nejhodnotnÄ›jší. Mnozí pak mají pÅ™edstavu, že na ní vydÄ›lají mnoho penÄ›z. SkuteÄnost vÅ¡ak mnohdy není tak růžová.

 

i knihy lze sbírat

 

V první Å™adÄ› je potÅ™eba poÄítat s tím, že budeme muset do tohoto koníÄku investovat pomÄ›rnÄ› dost velkou Äástku penÄ›z, zvláštÄ› pokud budou chtít získat nÄ›jaké vzácnÄ›jší kousky, a to je nÄ›co, co si mnoho lidí nemůže dovolit. VÄ›tÅ¡ina z nás si bude moci dovolit z velké Äásti pouze ty běžné vÄ›ci.

 

Je také pravdou, že jako investice je sbÄ›ratelství riskantní. Nikdy totiž nevíme, jakým smÄ›rem se bude cena vyvíjet. Zde totiž nezáleží jen na tom, kolik jich je na trhu, ale také jaký je o nÄ› zájem. Pokud například nebude nikdo chtít sbírat známky, tak ani ty, kterých je skuteÄnÄ› minimum, nebudou mít tak velkou hodnotu. Platí to samozÅ™ejmÄ› i naopak, což znamená, že pokud se obliba nÄ›jakého pÅ™edmÄ›tu zvýší, pak se zvýší i jeho hodnota.

 

sbírání známek je klasika

 

Problém je, že není snadné pÅ™edvídat, jakým smÄ›rem se budou trendy ubíhat, co bude populární a co nikoliv. Zde je to jeÅ¡tÄ› mnohem rizikovÄ›jší, než jsou akcie, neboÅ¥ u nich máme alespoň urÄitou jistotu růstu, zvláštÄ› pokud diversifikujeme. NÄ›co takového u sbÄ›ratelství nenajdeme.

 

Proto se musíme smířit s tím, že s velkou pravdÄ›podobností na tomto koníÄku prodÄ›láme. Musíme tedy najít útÄ›chu v tom, že nás bude naÅ¡e sbírka bavit a budeme na ni pyÅ¡ní i ve chvíli, kdy nebude zrovna hodnotná. I proto bychom mÄ›li sbírat skuteÄnÄ› jen to, co nás zajímá, a nesnažit se na tom vydÄ›lat. Tak budeme nakonec skuteÄnÄ› se svým koníÄkem spokojeni.