Komunikace doma

Komunikace doma


Řeknu vám, že když jsou vztahy na nic a nebo když se nÄ›kdo stále hádá, tak je to velice smutné. Věřte mi nebo ne, ale já jsem tohle také zažila a už nÄ›kolikrát, ne jenom výjimeÄnÄ›. A musím uznat, že když se tÅ™eba lidé hádají a mají mezi sebou opravdu Å¡patné a takové divné, rozhádané vztahy, tak je to velice smutné. Musím uznat, že na jednu stranu je to zase takové divné a že se alespoň proÄistí vzduch. Říká se, že když se dva lidé v domácnosti pohádají, kde je dusno, tak potom se proÄistí vzduch. Říká se, že nÄ›kde dusno, že by se vzduch dal krájet. Já jsem tohle už také nÄ›kolikrát zažila. Je to opravdu hodnÄ› smutné. Nejhorší je, když se hádají dÄ›ti vlastními rodiÄi.

Své děti všechny miluji.

Tohle jsem také už nÄ›kolikrát zažila a Å™eknu vám, že vždycky mi je z toho úplnÄ› smutno a říkám si, proÄ by se rodiÄe a jejich dÄ›ti mÄ›ly vůbec hádat? Vždycky rodiÄe se svými dÄ›tmi by si mÄ›li jenom hrát a milovat se navzájem. Já si myslím, že lidé snad už pochopí, že se nemají lidé hádat, ani když mají tÅ™eba Å¡patné vztahy. Co je na tom tak těžkého si nÄ›kde sednout a popovídat si o tom. Můžete to využít takhle, že si tÅ™eba sednete nÄ›kam do restaurace na kávu nebo na obÄ›d nebo na veÄeÅ™i a tam vÅ¡echno proberete.

Někdy mezi otcem a synem je to složité.

Podle mého názoru tohle je opravdu ten nejlepší způsob, co můžete udÄ›lat. Nejhorší je, když zůstanete doma, tÅ™eba si to ani nevysvÄ›tlíte a bude doma takové dusno, že se tÅ™eba ani týden a nebo dva týdny spolu vůbec nebudete bavit a budete se jenom hádat nebo budete kolem sebe jenom takhle pÅ™echázet a myslet si, že ten další Älen rodiny je duch. Nebo že je neviditelný? Věřte, že tomu druhému to potom bude opravdu hodnÄ› líto a potom bude velice složité tyto vztahy napravit. Proto doporuÄuji, vždycky si spolu popovídat. Já tohle dÄ›lám také. A také se obÄas pohádám se svým synem, i když mu je teprve osm let, ale nÄ›kdy jednoduÅ¡e ta komunikace mezi lidmi není opravdu nejlepší a potÅ™ebuje vysvÄ›tlení a komunikaci.