Být ve společnosti koní

Být ve společnosti koní


Být v tak dobré spoleÄnosti, jak si pÅ™ejete, je opravdu veliká výhra. Já sama jsem si Å™ekla, že kdybych si mohla vybrat opravdu takovou spoleÄnost, ve které se budu pohybovat, tak by to jednoznaÄnÄ› byli lidé, kteří milují konÄ›, kteří opravdu nadevÅ¡e milují konÄ› ze vÅ¡ech zvířat a také, aby na koních rádi jezdili. Já znám totiž nÄ›které lidi, kteří milují konÄ› a mají doma také konÄ›, a ne jenom jednoho, ale klidnÄ› i deset koní. Jenomže to jsou takoví vegani a takoví ochránci a milovníci zvířat, že prý na nich vůbec nejezdí. Já mám právÄ› kamarádku, která je veganka a která má dva konÄ›.

Partner také jezdí obÄas na koni.

Když jsem ji potkala asi pÅ™ed Å¡esti lety poprvé, tak jsem si myslela, že moje kamarádka také na nich jezdí. Ona prý koně má deset let a víte, co mi Å™ekla? Když mi potom své konÄ› ukázala, že na nich prý vůbec nejezdí, že prý jízda na koni je týrání. Já si ale myslím pravý opak, absolutnÄ› nechápu, proÄ by jízda na koni mÄ›la být v týrání. Navíc ona ani nemÄ›la takovou tu klasickou ohlávku, kdy se koním dává to železo do huby, ona mÄ›la jenom takovou látkovou ohlávku, která se dala jenom koni na Äumák a kolem hlavy a kolem krku. A to bylo vÅ¡echno. Jako ano, je to sice pÄ›kné.

Vím, že jízda na koni je krásná.

Líbilo se mi to, ale také jsem se chtÄ›la projet na koni, protože jsem to jeÅ¡tÄ› nikdy pÅ™edtím nezkouÅ¡ela. Takže i když ÄlovÄ›k bude v takové spoleÄnosti, která mu vyhovuje, tak postupem Äasu zjistí, že to není zase tak úplnÄ› dokonalé, jak by si pÅ™edstavoval. Já vím, že dokonalost je nedokonalá a že dokonalost se v dneÅ¡ní dobÄ› také vůbec nenosí. Je to prima, protože ani já dokonalost nemám ráda, ale také jsem chtÄ›la být v takové spoleÄnosti, o které jsem si myslela, že pro mÄ› tato spoleÄnost bude ta pravá. SamozÅ™ejmÄ›, že kamarádka od koní je stále moje nejlepší kamarádka, ale stále jí zkouším ze srandy poÅ¡Å¥uchovat, jestli by mi nepůjÄila konÄ›, že bych si s ním objela její statek.