Společnost a řešení situací

Společnost a řešení situací


Pokud nÄ›co rozhodnÄ› není ideální, je to to, jak spoleÄnost Å™eší urÄité situace. Najde se mnoho situací, ke kterým se spoleÄnost staví tak, že se ÄlovÄ›k chytá za hlavu a pÅ™emýšlí, kde se stala chyba, že spoleÄnost se neumí k danému problému postavit tak, jak by se postavit mÄ›la.

oranžový otazník

Je mnoho situací, které vyžadují nÄ›jaké rozumné Å™eÅ¡ení a pokud se žádné Å™eÅ¡ení nenajde, je dost možné, že se mnoho lidí zaÄne stavÄ›t ke spoleÄnosti velmi negativnÄ›.

Je pravda, že v každé zemi jsou urÄité situace Å™eÅ¡eny jinak, ale v mnohých zemích jsou Å™eÅ¡eny daleko lépe, než u nás. RozhodnÄ› se nemůžeme divit tomu, že pokud se nÄ›co stane, zaÄnou se lidé k dané situaci stavÄ›t dvojím způsobem a to už jen proto, že kolikrát se k tomu spoleÄnost nepostaví dobÅ™e a najdou se tací, kteří nÄ›co takového budou kritizovat a dávat dost jasnÄ› najevo. Není se také Äemu divit.

Každý stát to má nastaveno jinak. NÄ›které státy to mají nastaveno lépe a nÄ›které naopak hůře. I pÅ™esto vÅ¡echno by to ale mÄ›lo být tak, že jakmile se cokoliv stane, spoleÄnost by daný problém mÄ›la Å™eÅ¡it a nikoliv jej nechat být.

Když se například stane nějaká situace, díky níž se někomu něco stane, je vhodné, aby vzniklo nějaké opatření, díky kterému bude zajištěno to, že k dané situaci už nikdy, nikde nedojde. Mnohdy se ale něco takového nezařídí a tak se klidně může stát, že se bude daná situace znova opakovat. Něco takového není dobře.

skládání puzzle

Pokud se chceme vyhnout nepříjemným situacím, pÅ™i kterých může nÄ›kdo klidnÄ› pÅ™ijít i o život, bylo by dobré pro to nÄ›co udÄ›lal. Čím dříve se zavedou urÄitá opatÅ™ení, která zajistí to, že už se daná situace nebude nikdy opakovat, tím lépe.

VÅ¡echny situace, které kdy nastanou, by se mÄ›ly Å™eÅ¡it a to už jen proto, aby skuteÄnÄ› nedoÅ¡lo k tomu, že se to bude jeÅ¡tÄ› nÄ›kdy opakovat.

Nemůžeme se divit tomu, že se najdou lidé, kteří mohou spoleÄnost kritizovat a to zejména, když se nedÄ›lá nic proti tomu, aby se urÄité situace už nikdy neopakovaly.