Dědeček a alkohol

Dědeček a alkohol


ChtÄ›la bych vám říct a nebo tÅ™eba také pÅ™ipomenout, že když budete udržovat dobré vztahy, tak vám bude lépe. Věřte mi, že dobré vztahy také způsobují to, že se budete cítit lépe a že také ménÄ› a budete trpÄ›t nÄ›jakým stresem a nebo depresemi. Například moje babiÄka, ta se stále jenom stresovala, protože její manžel, vlastnÄ› můj dÄ›deÄek stále v sedmdesáti letech hodnÄ› pil a kouÅ™il, že to bylo až neúprosné. To už bylo složité a Å™eknu vám, že tohle dokonce vadilo i mÄ›. A to jsem si Å™ekla, že vlastnÄ› dÄ›deÄkova radost je právÄ› alkohol a Å™ekla jsem si, že vlastnÄ› to mám nechat na nÄ›m, ať on si se svým životem dÄ›lá co chce. Jenomže dÄ›deÄek to už fakt pÅ™ehánÄ›l.

Přátelství je také důležité.

On tÅ™eba za jeden den vypil tÅ™eba flaÅ¡ku nÄ›jaké vodky a jeÅ¡tÄ› jsi dal tÅ™eba nÄ›kolik piv. Opravdu nebyl den, aby tÅ™eba nemÄ›l nÄ›kolik piv a nebo aby nemÄ›l nÄ›jakou kocovinu. Řeknu vám, že takovéhle vztahy v rodinÄ› a hlavnÄ› mezi manžely, tak je to velice smutné. MÄ› samotnou tohle vždycky zaráží, jak ÄlovÄ›k může mít takovéhle vztahy v rodinÄ›, jenom kvůli alkoholu! Tohle vÅ¡echno každého zniÄí, že kvůli alkoholu se můžou také lidé rozvést a mít potom kvůli alkoholu Å¡patné vztahy v rodinÄ›.

Rodinné štěstí je důležité.

A Å™eknu vám, že můj dÄ›deÄek takhle pije už od svých tÅ™iceti let. Alespoň takhle mi to Å™ekla moje maminka a také moje babiÄka, a to prý bylo kvůli tomu, že on tehdy babiÄku podvedl a potom ho také vyhodili z práce. Takže takovéhle dvě katastrofy se mu staly, až z toho zaÄal pít. Musím říct, že mÄ› to opravdu hodnÄ› mrzí a babiÄky je mi líto. Kdyby to byl nÄ›kdo cizí, tak bych babiÄce už dávno Å™ekla, ať se s ním rozvede, protože tohle absolutnÄ› nemá cenu. BabiÄka se stále jenom v tomto manželství trápí. Jsou to opravdu zlé vztahy. My s dÄ›deÄkem se už také docela dost hádáme. A s dÄ›deÄkem se nám také zhorÅ¡ily vztahy. Řeknu vám, že je asi nejlepší, když lidé pochopí, kdy mají odejít a nebo kdy mají pÅ™estat. Můj dÄ›deÄek už by mÄ›l pÅ™estat s alkoholem.