Bohatá úroda

Bohatá úroda


Snad nejdůležitÄ›jším pravidlem pÅ™i pÄ›stování zeleniny je, vedle dobÅ™e pÅ™ipravených záhonů, i znalost, které druhy zeleniny se vedle sebe dobÅ™e snášejí. A které je potÅ™eba sázet jinde. VÅ¡ichni pÄ›stitelé navíc musí ctít pravidlo, že plodiny se musí každý rok střídat. Protože se půda vyÄerpává a na jaÅ™e je potÅ™eba kromÄ› zkypÅ™ení a záhony důkladnÄ› prohnojit. Jenom tak je možné dosáhnout oÄekávané úrody, která pÅ™ináší užitek celé rodinÄ› po celou sezonu. Kdy lze vybÄ›hnout naboso z domu do zahrady a sklízet postupnÄ› vÅ¡echny plodiny, které postupnÄ› dorůstají. VÅ¡ichni, kdo zasadili rané brambory vÄ›dí, jakou radost zažívají v prvních prázdninových dnech pÅ™i jejich sklizni.

Jarní výsadba

PÅ™edejít zbyteÄným chorobám a maximalizovat svoji úrodu je možné zajistit vhodnou kombinací už pÅ™i sázení. Kdy si dopÅ™edu pÄ›stitel rozmyslí, která zelenina pÅ™inese té na vedlejším záhonu prospÄ›ch. První semínka mrkve, která se už koncem února vysévají do řádků, protože jejich doba klíÄení je dlouhá, lze vhodnÄ› podpoÅ™it výsadbou cibule. Která mrkev svým silným aroma ochrání jak od případného hmyzího napadení, tak i od chorob. Stejnou službu tak Äiní i mrkev pro cibuli. Protože odpuzuje Å¡kůdce, kteří ji napadají. Další dvojicí, kterou je vhodné vysázet vedle sebe, jsou rajÄata a bazalka. Která je chrání svou vůní. Proto je na vedlejší záhon rovněž možné vysadit mÄ›síÄek, lichoÅ™eÅ™iÅ¡nici Äi petržel.

Bohatá úroda

Pokud se rozhodnete pro pÄ›stování papriky, dobrými sousedy ji budou kedlubny, okurky, Å™edkviÄky a rovněž i hlávkový salát. Tím, že se Äesnek obvykle sází už na podzim, na jaÅ™e je možné do vedlejšího záhonu vysázet cibuli. Protože obÄ› plodiny mají pÅ™ibližnÄ› stejný Äas skliznÄ›. Doplnit vhodnými druhy zeleniny je nutné i bramborové řádky. Které vyžadují nejen důkladnÄ› nakypÅ™enou půdu. Ale rovněž i přírodnÄ› prohnojenou. Což pÅ™ivítají i zeleninové druhy v jejich sousedství. Pastiňák, kedlubny, lilek, brokolice a kvÄ›ták. ÄŒasto jsou do meziřádků vysázeny i keříÄkové fazole. K záhonu okurek je dobrou volbou vysázení hráchu, celeru Äi chÅ™estu.